Nødvendige dokumenter

Personer som ønsker å komme på jakt må senest 15 dager før jakten begynner sende oss kopier av gyldig jegerprøve og tillatelse til jakt på storvilt.

  • Europeisk våpenpass
  • ID-kort eller pass
  • nasjonal jakttillatelse