Vilkår

Efter estisk lov kan jagt i Estland udøves af en udenlandsk statsborger, som i sit hjemland har jagttegn og våbentilladelse.

Udlændingen kan bringe sit våben over grænsen, når han af sit hjemlands myndigheder har fået udstedt et europæisk våbenpas. Til udøvelse af jagt kan et jagtvåben også udlånes af en lokal jæger.

Efter estisk lov må jagt hos os udøves:

af en borger, som er fyldt 18 år

med jagtgevær (jagt med bue og armbrøst er forbudt i Estland).

En udenlandsk statsborger må til Estland sammen med sit jagtvåben medbringe indtil 100 patroner.