Ulv jakt Estland

CUSTOM TOUR

DIFFICULTY:

Ulv jakt Estland, Canis lupus

De estiske skoves allermest frygtede rovdyr. Den største nedlagte ulv vejede 82 kg. I 2007 blev der nedlagt 39 individer, i 2008 endda 156. Ulven er almindelig næsten overalt i Estland. I Estland levede der pr. 2009 omkring 270 ulve. I jagtsæsonen 1. november 2009 til 28. februar 2010 var der givet tilladelse til nedlægning af 173 ulve, men man fik kun ram på 101.

Ulven kaldes skovens sanitetsmand, fordi den jager syge eller tilskadekomne dyr samt begrænser antallet af gnavere og klovdyr.

Ulvejagt er for de allermest tålmodige jægere. Ulvens snedighed og klogskab er beundringsværdig. Når jagten giver resultat, er sejren meget sød. Ulve jager vi fra hochstand ved en foderplads. Den bedste tid hertil er, når der endnu ikke er faldet ret meget sne, i modsat fald er det vanskeligt for rådyrene at bevæge sig, og ulvene har rigeligt med føde. Til at få fat i ulvene organiserer vi også såkaldt flagjagt. Hertil behøves nyfalden sne. Vi bruger en lang snor med flag på til at omringe ulvene og jager dem derefter ind i flagene og i retning af, hvor jægerne venter på dem. Der er rigeligt med ulve i Estland, man skal ikke være bekymret for, at der ikke skulle være nogen. Det vigtigste spørgsmål ved ulvejagt er, om der er nyfalden sne og friske spor, desuden behøver man held.

SIMILAR TOURS