BÆVER JAKT

CUSTOM TOUR

DIFFICULTY:

BÆVER JAGT

For stort jagttryk medførte, at bæveren blev udryddet i Estland i midten af det 19. århundrede. Bæverne koloniserede igen Estland i anden halvdel af det 20. århundrede og har nu nået en bestand på 15 000 individer. Bæveren er den største europæiske gnaver. Den bygger boer og dæmninger og fælder træer. Bæveren kan opholde sig under vand i op til 15 minutter. Løbetiden er i februar-marts. Ungerne fødes i juni. Familien udgøres af forældreparret samt indeværende og forrige års unger. Bæverskind er overmåde stærkt. De største individer kan veje over 30 kilogram. Bæveren er byttedyr for ulv og bjørn.

Bæveren kan jages med ruse, net, saks, gravhund eller terrier fra 1. august til 15. marts. Bæver kan jages med laika fra 1. oktober til 28. februar. Bæver kan jages med anstands- eller pürschjagt eller indfanges med anvendelse af gravhund eller terrier fra 1. august til 15. april. Ved gentagne bæverforårsagede skader er bæverjagt tilladt året rundt som anstands- eller pürschjagt eller indfangelse med anvendelse af gravhund eller terrier, hvis man har amtets miljømyndigheders tilladelse hertil.

De vigtigste jagtmåder er anstandsjagt og brug af sakse. Bæverkranier vurderes som jagttrofæer.

SIMILAR TOURS